• VTEM Image Show

    به تبلیغات فکر کنید

    حتی اگر حرکتی کوچک باشد!
  • VTEM Image Show

    به تبلیغات فکر کنید

    حتی اگر حرکتی کوچک باشد!

كانون سفیر تبلیغ پویا

کانون سفیر تبلیغ پویا کانون سفیر تبلیغ پویا از سال 1381 با مجوز شماره 1701 از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران فعالیت خود را در زمینه تبلیغات آغاز نمود.
اعتقاد به استفاده از نیروهای زبده دارای تحصیلات آکادمیک، مجرب و آشنا به فرهنگ و باورهای ایرانی از همان ابتدا سفیر را به یکی از کانون های دارای سبک تبدیل نمود. مشاوره، طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی دهها شرکت بزرگ و کوچک حاصل عملکرد بیش از یک دهه فعالیت این کانون می باشد.
به تبلیغات فکر کنید حتی اگر حرکتی کوچک باشد!