تبلیغات استانی صدا و سیما

خلاصه ضوابط استانها 93 ( صدا و سیما )

پخش آگهی در مراکز استانها از ویژگیهای خاصی برخوردار است .
1- شرکتهایی که قصد تبلیغات متمرکز منطقه ای دارند و مشتریان آنها در گستره محدودتری مثلا 2 یا چند استان هدف، متمرکز شده اند.
2- کسانی که قصد فیدبک گیری دارند و می خواهند با بودجه محدودتری در عرصه تبلیغات حضور یابند.
3- شرکتهایی که می خواهند نوع خاصی از تبلیغات را برای فرهنگ خاصی به اجرا بگذارند.
استانهای مورد نظر به چهار منطقه و یک منطقه ویژه تقسیم شده و برنامه ها جمعاً در 8 طبقه خلاصه گردیده، حداقل بودجه ماهانه 5 میلیون تومان و حداکثر 250 میلیون تومان پیش بینی شده و برابر جدول اضافه پخش تشویقی به قرارداد تعلق می گیرد.
نکته مهم: قراردادها به دو صورت منعقد می گردد.
1- قراردادهای عادی 2- قراردادهای دقیقه ای
خرید زمان یا عقد قرارداد دقیقه ای یکی از شاخصهای مهم آئین نامه 93 است ، براین اساس با رقم ثابتی که حدوداً 95% تخفیف ریالی نسبت به تعرفه می باشد مبادرت به پخش آگهی در طبقات مختلف می شود، نکته مهم اینکه معمولاً در ماههای مختلف سال افزایش نرخ شامل طبقاتی می گردد که در قرارداد تایمی این افزایش نرخ و ضریب ماههای مختلف اعمال نمی گردد و تجربه خرید زمان از جمله تجریبات موفق شرکتهای طرف قرارداد بوده و یادآور قراردادهای تایمی سال 86 در ارتباط با رادیو می باشد.